Tıraşsız Saç Ekimi

 

Günümüzde saç ekimi işlemi yapan veya yapmayı düşünen çoğu insan operasyon sonrası görüntülerden dolayı rahatsızlık duymaktadır. Gerek sosyal çevreleri olsun gerekse iş çevresinden dolayı bu işlemi yapmak için kendilerine çok özel bir zaman dilimi ayarlamak zorunda kalıyorlar. Çünkü işlem görmüş yaralı bir şekilde insanların onları görmelerini istemiyorlar. Dolayısıyla bazı kişiler sırf bu sebepten dolayı ihtiyacı olan saç ekimi operasyonunu yaptıramıyor. Bu gibi durumlara çözüm olması için tıraşsız saç ekimi işlemi ön plana çıkmaktadır.

Tıraşsız saç ekimi işlemi de aslında temelde micro FUE işlemidir. Burada ki fark ise saçları komple kesmeden saç ekim işleminin yapılmasıdır. Operasyon işleminin daha az belli olması için mevcut olan saçların belirli bir uzunluğa sahip olmaları gerekmektedir. Çünkü kısa olan saç telleri arasından saç folikülleri alınırsa mevcutla alınmadan kalan saç tellerinin o bölgeye kapatması istenir. Aynı durum ekim bölgesi içinde geçerlidir. Ekim bölgesinde bulunan orijinal saçların saç ekim yapılan bölgeyi kapatması gerekmektedir. Aksi durumda saç alınan ve ekilen bölge belli olmaktadır. Saç uzunluğu ne kadar fazla ise enseden o kadar fazla belli olmadan saç folikülü alınabilmesine olanak sağlamaktadır.

Dönor alandaki saç uzunluğu yeterli seviyede ise saçların aralarında yaklaşık 1cm kalınlığında uzun şeritler halinde saçlar kesilir. Bu 1cm kalınlığında ki şeritler aralarında mesafe farkı bırakılarak 3 – 4 şerit olacak şekilde planlanır. Burada ki amaç hem alınabilecek alanı arttırmak, alınan alanın belli olmamasını sağlamak ve dolayısıyla da alan büyüdüğü içinde dengeli alım yaparak bölgesel boşalma riskini ortadan kaldırmaktır. İstenilen sayıya göre donör alandan doğru ve dengeli alım yapılırsa operasyonunun 2. Gününden itibaren alınan bölge belli olmadan kişiler mevcut hayatlarına devam etmektedirler. Tabi ki gerekli bakım ve saç yıkama tekniklerini uygulanmaya devam etmelidir. Aynı durum ekilen bölge içinde geçerlidir doğru ve dengeli ekim işlemi gerçekleştirilmişse ve mevcutta olan saçlarda belirli bir uzunluğa sahip ise yine 2. Günden itibaren bu kısımda da ekim işlemi belli olmadan mevcut hayatlarına devam edebilmektedirler.

Bu saç ekimi yönteminde gerek iyileşme süreci gerekse çıkış süreci diğer yöntemlere genel olarak benzese de onlardan biraz daha hızlı ilerleme göstermektedir.