Sigaranın Saç Ekimi Üzerine Etkileri

Kişisel ve çevresel sağlığın en büyük tehditlerinden birisi olan sigara zararları bilindiği halde kullanılmaya devam edilmektedir. Sigara içerisinde 4000 civarında kimyasal madde bulunmaktadır. başlıca en zararlı kimyasallar; aseton, siyanür, arsenik, bütan gazı, metanol, kadmiyum, naftalin, amonyak, nikotin, ddt, aromatik hidrokarbonlar, karbonil sülfit, aromatik amin aldehitler, benzen, aromatik amin nitroz, tolüen, fenol, karbondioksit, formik asit, formaldehit, nitrojenoksit olarak sıralayabiliriz.

Bu kimyasal maddeler solunum yolu ile vücuda girerek kan dolaşımına karışır ve birden fazla bölgeye zarar vermektedir. Vücudumuzda bulunan solunum sistemi, kan dolaşımı sistemi, sinir sistemi, iskelet sistemi, üreme sitemi ve boşaltım sistemi, iskelet ve kas sistemi, sinir siteminde ki her bölgeye negatif etki etmektedir.

İnsanlar enerjilerinin büyük bölümünü aerobik solunum yaparak karşılarlar. Hücrelerin içlerine aldıkları besini yakarak enerjiye çevirmeleri için oksijene ihtiyaç duyarlar. Sigara kullanımı kanda ki oksijen değerini azaltarak kandaki karbondioksit değerini yükseltir. Böylece kişinin hücreleri yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan enerjiyi daha az elde ederler. Hücresel metabolizma tam kapasite ile çalışmamış olur.

Saç ekimi küçük de olsa cerrahi bir operasyondur. Saç ekiminin başarısını belirleyen birden fazla etken olsa da sigara kullanımından kaynaklı 2 ana sorun ortaya çıkmaktadır. İlk olarak sigara kandaki oksijen seviyesini düşürerek hücresel metabolizmayı etkiler. İkinci olarak ise dolaşım siteminde ki damar yapısına zarar verir ve saçı besleyen kılcal kan damarları deforme olur. Dolayısıyla gerek mevcut saçlar gerekse saç ekimi yapılan saç hem besin alamaz hale gelir hem de aldıkları besini enerjiye çevirmekte zorlanır. Böylece işlem göre saç derisinin iyileşme süresinin uzamasına, ekilen saçların çıkış yüzdesi azalmasına ve mevcut saçlarında dökülme oranının da artmasına neden olmaktadır.

İstanbul Hair Center
İletişim Formu