Safir Saç Ekimi

Safir Saç Ekimi Nedir?

Safir FUE Saç Ekimi, özellikle köklerinin yerleştirileceği kanalların açılmasıyla birlikte tamamlanan bir işlemdir. Son yıllarda sıklıkla kullanılan yöntemler içerisinde yer aldığından dolayı doğal bir görünüm elde edinmesine destek olan bir uygulamadır. Bu yöntemle saçlar sık ve fazla olarak ekilir. Dolayısıyla yoğun bir görünüm elde edilmesi sağlanır.

 Aynı zamanda saç ekilmiş gibi görünümün olmadığı bir yöntemdir. Bu yöntemle dışarıdan bakıldığında saç ekimi olduğu anlaşılmaz. Dolayısıyla mükemmel bir görünüm elde edilmesinde önemlidir. Bıçaklarla açılan bir yöntem olması sebebiyle mikro kanalları ulaşım mümkündür.

Özellikle köklerin maksimum hacim elde edilecek şekilde yerleştirilmesi konusunda üst noktaya sahip olan bir kullanım oluşturur. Safir cevherinden üretilmiş keskin uçlu cerrahi bir kalemle uygulanan yöntemle gelişmiş teknikler kullanılır.

Dolayısıyla uygulama sonrasında hayal edilen görünümü elde etmek mümkündür. Dikkatli bir uygulamayla birlikte saç dökülmelerine de kalıcı bir çözüm uygulaması mümkündür. Kişilerin maksimum çözümü elde etmeleri Safir FUE saç ekimi sayesinde önemsenir. Dolayısıyla uygulanacak yöntem sonrasında hayal edilen görünüme kavuşulmuş olur.

Bununla birlikte FUE yöntemin geliştirilmesiyle birlikte yaygın hale getirilen bu yöntem derin kanallar açılmasıyla birlikte etkili olur. Aynı zamanda uygulamayla birlikte doku tahribatı engellenir. Özellikle son yıllarda sıklıkla tercih edilen bir yöntem olması sebebiyle ilgi çeken tekniklerden bir tanesidir. Pürüzsüzlüğün elde edilmesinde önemli bir yöntem olması nedeniyle ilgi görür.

Safir Bıçak Nedir?

Safir saç ekim birçok kişinin ilgiyle takip ettiği bir yöntemdir. Özellikle safir cevherinden yapılan bıçaklarla uygulanan işlemler sonrasında kalıcı yaraların oluşumu engellenerek yardımcı olunur. Kişilerin beğendikleri görünüm elde etmelerini de destek olan bir yöntem olmasının yanı sıra kalıcı olarak saç ekiminin tamamlanmasına destek verir. Safir bıçak, safir cevherinden üretilmiş ve yaygın kullanılanların aksine kendine özgü bir özelliğe sahiptir.

Kristalden yapılan bu maddeler normal çelik yapılardan daha sert ve keskin olması sebebiyle kullanım esnasında körelme yapmaz ve bu sayede de işlem uygulanması sırasında ağrı ya da acı oluşturmaz. Safir bıçaklar kullanarak uygulanacak olan bir saç ekimi sonrası istenilen görünümün elde edilmesi mümkündür. Dolayısıyla uygulama sonrasında memnuniyetin artırılması önemsendiğinden dolayı etkili bir yöntemdir.

Safir Saç Ekim’i Nasıl Uygulanır?

Safir saç ekim yönteminde önceki yıllara nazaran daha fazla ilerlendiği görülmüştür. Bu anlamda estetik kaygıların artmasıyla birlikte safir saç ekme yönteminin de ilgi görmesi mümkün hale gelmiştir.

Özellikle erkek kesim tarafından sıklıkla tercih edilen bir yöntem olmasının yanı sıra kalıcılığın da desteklendiği bir yöntem olduğu için uzun süre kullanıma imkan tanır. Popüler uygulamalar arasında yer alması sebebiyle sık başvurulan estetik prosedüre sahiptir.

Aşamaları da oldukça kolay ve ağrısız ya da acısız olması sebebiyle hastaların sorun yaşaması da engellenir. Özellikle işlem sonrasında tekrardan işlem yapılmasını gerektiren bir süreç olmadığından dolayı korku duyulmadan tercih edilecek yöntemler içerisinde yer alır.

Tercih edilecek olan safir saç ekim, belirli bir süreci barındırır. Bu yöntem ile uzun dönemde avantaj elde edilmesi mümkündür. Saç kayıplarının beklentinin de üzerinde çözüme ulaştırılması konusunda etkili bir yöntemdir. Dolayısıyla tespit edildikten sonra sorunsuz bir uygulama gerçekleştirilir.

FUE yöntemiyle benzer yapıda işlemlerin gerçekleştirilmesi ile birlikte kalıcı ve etkili bir görünüm oluşturulması mümkün hale gelir. Özellikle estetik kaygıların ön planda olduğu günümüzde sosyal medyanın etkisiyle de bu yöntemle tanışmak ve uygulamak istemek mümkündür.

Kanal açma işlemleri ile yapılan bu uygulamada safir kristallerinden üretilmiş bıçaklar kullanıldığından dolayı sağlığın da olumsuz etkilenmemesi önemsenir. Saçlar toplanırken yani donör örnekleri alınırken örnekleri alınırken FUE yöntemiyle benzeyen çelik iğneler kullanılır.

Dolayısıyla bu yöntemle birçok açıdan benzer. Aşamaları incelendiğinde uygulama tekniği olarak da kolay olan bu teknikte hastaların değerlendirilmesinin ardından hemen işlemlere geçilmesi sağlanır.

Bu işlemde öncelikli olarak mikro ve FUE yöntemiyle hastanın transfer edileceği belirlenen saçları mikro motor yöntemiyle alınır. Daha sonrasında donör alandan greft alınarak doğal bir görünüm elde edilmesine katkı sağlanır. Bu yöntem mikro motor kullanımı aktif olduğundan dolayı mikro FUE saç ekimi de denebilir.

Alım işlemleri tamamlandıktan sonra doktorlar belirlenen açı ve yönlerde kanallar açar. Bu kanallar açıldıktan sonra ekim işlemine başlanır ve özellikle ense üzerinden alınan saçların transfer edilecek alana ekilmesi sağlanır.

Saçlarını enseden alınmasının temel sebebi buradaki saçların kendini yenileme hızının fazla olmasıdır. İşlem tamamlandıktan sonra safir saç ekimi de sağlanmış olur. Bu yöntem diğer yöntemlerin yanı sıra acısız olmasıyla birlikte iyileşme sürecinin de hızlı olduğu belirtilen bir yöntemdir.

Kimler Safir FUE İçin Uygun Adaydır?

Safir saç ekim için uygunluğun ölçülmesinde öncelikli olarak yeterli miktarda saç kökü bulunmalıdır. Bunun değerlendirmesinin yapılması için uzman bir cerrahla görüşmek gerekir.

Özellikle 20 ila 60 yaşları arasında bulunan kişilere uygulanan ve kadın ya da erkek fark etmeksizin uygulamanın sağlandı bir yöntemdir. Bu yöntemle birlikte kaybedilen saçların etkili bir şekilde geri kazanılması mümkün hale gelir. Aynı zamanda geniş bir alanda kaybedilen saçların bu yöntemle birlikte geri kazanılması mümkündür.

Safir Saç Ekim’i Avantajları Nelerdir?

Birçok yönden avantajları bulunan safir ekimi detaylı bir şekilde incelenir. Özellikle güven ön planda olan bu yöntemlerde belli başlı noktalarda avantajların bulunması hastaların tercihinde etkilidir bu nokta bunlar:

  • Safir bıçaklar sert ve pürüzsüz bir yüzeye sahiptir. Dolayısıyla uygulama esnasında pürüzsüz ve mükemmel kesikler atılabileceği için daha sonrasında doku zedelenmesi gibi tehlikeli durumlar yaşanmaz. Riskin en az olduğu yöntemlerden bir tanesi olması sebebiyle de tercih edilir. Bunun yanı sıra iyileşme süreci de hızlıdır.
  • Safir bıçaklar v şeklinde olduğu için daha sık ve doğal bir görünüm elde edilmesini destekler.
  • Klasik yöntemlere göre bıçağın gidiş yönü çok iyi ayarlanabilir.
  • Kristal yüzeyden oluştuğu için mikropların tutulması mümkün olmaz ve bu sayede de enfeksiyon riski azalır.

Safir Saç Ekiminin Aşamaları

Safir FUE yönteminin belirli aşamalarda bulunur. Bu aşamalar öncesi ameliyat sırası ve  ameliyat sonrası olarak değerlendirilir. Uygulama esnasında hastalara anestezi uygulanacağı için korkusuz bir şekilde tercih edilebilecek yöntemler arasında yer alır. Ayrıca safir kristalinin etkilerinin de yoğun olduğu ve ağrı oluşturmadığı bilindiği için yöntem tercih edilir.

Saç Ekiminin Planlaması / Greft Sayısı

Genel anlamda bakıldığı zaman saç ekiminin planlanması ve greft sayısının belirlenmesinde etkili olan birtakım durumlar vardır. Özellikle bu yöntemle planlama esnasında hastayla uzmanım birebir görüşme yapması gerekir.

Donör toplanması işlemlerinde kel olan ya da seyrek bir görünüm sergileyen alanların belirlenmesi ve alınacak tonerin buraya sevk edilmesi önemlidir. İlk aşamada doktorla birlikte yapılan sanatsal ve estetik bakış açısıyla değerlendirme, alışacak gördüğün daha kaliteli ve etkili olmasının da önemlidir.

Öncelikli olarak planlama aşamasında birebir görüşmeler önemli olduğu bilinerek çalışmaya başlanması gerekir. Eğer planlama iyi yapılırsa saç ekimi sonrasında hasta memnuniyeti üst seviyede olur. Fakat planlanmamış bir yöntemle memnuniyet azalır. Bu anlamda dikkat edilmesi gereken bir nokta olan saç çizgisi belirlenmesi önemlidir.

Bu işlemde toplanacak greft sayısının belirlenmesi ve saç çizgisinin yerini belirleyerek toplanan greftlerin bu alana eşit bir şekilde pay edilmesi gerekir. Saç çizgisinin kişinin yüz tipiyle uyumlu olması önemlidir.

Bunun yanı sıra tarama yönü veya doğal bir duruşla uyumlu olması da gerekir. Çizgi belirlendikten sonra işlemlerin yapılması önemlidir. Bu anlamda ilk aşama olan değerlendirme aşamasında hasta ve uzmanın birlikte karar vermesi gerekir.        

Saç Köklerinin Donör Bölgeden Alınması

Saç köklerinin donör bölgeden alınması aşamasında safir saç ekim yöntemi avantajlıdır. Bu anlamda genel olarak ense bölgesinden tercih edilen saçın seyrek olduğu alanlara uygulaması yapılır. Bu yöntemle saç kökleri verici bölgeden tek tek toplanarak kanallara yerleştirilir.

Özellikle tek tek uygulanması sebebiyle detay gerektiren bir işlemdir. Dolayısıyla dikkat vermek önemlidir. Saçların kalınlıklarına göre ayrılmasıyla birlikte sorunsuz bir uygulamanın gerçekleştirilmesi de mümkün hale gelir.

Saç Naklinde Lokal Anestezi

Lokal anestezi uygulanarak gerçekleştirilen safir saç ekimi yönteminde uygulama süresince anestezi ve dozunun ayarlanması gerekir. Neticede bu anestezi miktarı her hasta için farklıdır.

Dolayısıyla öncelikli olarak acısız anestezi yöntemlerinin kullanılması gerekir bu nokta bu yöntemlerle birlikte hastaların da daha rahat ve güven hissini yakalayarak işlemi yaptırması mümkün olur. Özellikle işlem boyunca hastanın rahatlığın ön planda tutulması gerekir.

Saç Köklerin Toplanması

Safir saç yönteminde saç köklerinin toplanması ve eksik olan bölgeye transfer edilmesi aşamasında öncelikli olarak başın ense kısmında 2 kulağın arasındaki bölgeden donör alınarak saçların kalınlıklarına göre bir değerlendirme yapılır. Aynı zamanda belirlenen sayıdaki greft donör bölgeden tek tek toplanır.

Daha sonrasında toplanan bu greftler köklerine ve tellerine göre ayrıştırılır. Bunun temel sebebi saçını farklı alanlarında farklı boyutlarda ve farklı kalınlıklarda saç tellerine ihtiyaç olmasıdır.  Ayrıştırılan bu saçlar kendi grupları içerisinde canlı kalabilecekleri özel bir solüsyonla bekletilerek uygulama için düzenlenir.

Kanalların Açılması       

FUE tekniğinde kanalların açılması yöntemi uygulama esnasında önemli olan aşamalardan biridir. Uzman hekim tarafından 45 derece açıyla ve farklı kalınlıklarda atılan kesiklerle işlemlerin yapılması sağlanır. Genel anlamda kanal açılırken Safir saç ekim esnasında seçilecek çelik slaytlar kullanılır. V şeklinde atılan kesiler ile en doğal görünüm elde edilmesi amaçlanır.

Saç Köklerinin Ekilmesi

Saç köklerinin ekilmesi aşamasında ekilecek kıl köküne yakın çapta kanallar açılması sağlanır. Daha sonrasında safir uçlar kullanarak ekilecek bölgenin karakteristik özelliklerine göre estetik bir dağılımla ekilmeye başlanır. Öncelikle hastayla birlikte daha önceden yapılan plana uyulması gerekir. V şeklinde hastaya uygulama yapılır.

Bu yöntemle birlikte estetik bir görünüm elde edilmesi sağlanarak aynı zamanda da saç köklerinin sık bir şekilde ekilmesi gerekir. Safir saç ekimi yöntemi özellikle 68 saat aralığında olduğu için diğer yöntemlere nazaran daha herkes sürede biten bir işlemler. Dolayısıyla sıklıkla herkes tarafından tercih edilir.

Genel anlamda saçlarının belirli kısımlarını açıklar olan kişiler için uygulanan bir yöntem olmasının yanı sıra özel bıçaklarla saç çekilmesinin tamamlanması bu yöntemin daha avantajlı olmasını sağlar. Estetik bir kaygıyla yapılan işlemler sonrasında görünümde de güzelliğin elde edilmesi mümkün hale gelir.

Birer birer eklenen saç kökleri özellikle belirtilen alanlara eklendiği takdirde sorunsuz bir uygulamada sağlanmış olur. Bu anlamda önceden hazırlanmış plana uygun bir şekilde hareket edilmesi önemlidir. Daha sonrasında hastaların memnuniyetinin artırılabilmesi için işlem sırasında dikkat edilmesi gerekir.

Safir Saç Ekimi Öncesi

Safir saç ekimi öncesinde hastaların uygunluğunun değerlendirilmesi gerekir. Bu anlamda en önemli aşama uygun bir merkez seçimidir. Deneyimli bir merkezde uygulanacak işlemlerin önemli olduğunu vurgulamak da mümkündür.

Dolayısıyla öncelikli olarak seçilecek klinik özelliklerinin iyi bir şekilde değerlendirilmesi gerekir. Bu yöntemle birlikte yetenek ve deneyimin bir arada çalıştığı bir uzman bu nasıl da önemlidir. Safir bıçaklarının doğru bir şekilde kullanılması ve teknik açıdan başarılı bir hekimin seçilmesi de önemli noktalar arasında yer alır.

Estetik bir görünümün elde edilmesin de hasta ve doktor ilişkisinin önemli olduğunun vurgulanarak her 2 tarafın da memnuniyetinin sağlanması amacıyla başlangıçta karar verilmesi önemlidir. Cerrahi kabiliyet, el becerisi, tecrübe gibi unsurların dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi önemlidir.

Özellikle çalışma prensibi olarak estetik kaygıları ön plana alan bir merkezde çalışmak daha sağlıklı sonuçların elde edilmesini sağlar. Öncelikli olarak merkez seçim yapıldıktan daha sonra safir saç ekim yöntemi ile kalıcı bir görünüm elde edilmesi mümkündür. Fakat yalnız başına bu yöntemin uygulanması kalıcı bir görünüm elde edilmesini sağlamaz.

Bu işlemler önce hastaların derin bir muayeneden geçilmesi ve daha sonrasında da saçını neden döküldüğünü tespit edilmesiyle tamamlanır. Alınacak greft sayısı hastanın ihtiyacına ve isteğini yönelik olarak düzenlendikten sonra işlemlerin tamamlanması için çalışmalara geçilir. Özenli bir şekilde yapılan işlemlerden sonra memnuniyetin sağlanması mümkündür.

Safir Saç Ekimi Uygulamasından Sonra Neler Yapılmalıdır?

Safir saç ekimi operasyonu sonrasında bakımların da dikkatli bir şekilde yapılması gerekir. Bu anlamda cerrahın önerdiği tarzda solüsyonların kullanılması ve özen gösterilmesi önemlidir.

İlk 48 saat boyunca işlem yapılan bölgeyle ilgili herhangi bir temasta kaçınılmalıdır. Özellikle safir saç ekimi sonrasında ödem ve ağrıların oluşması mümkündür. Bu işlemlerde eğer ağrı dayanılmayacak boyutlara ilerlemiş ise cerrahla konuşmalı ve ağrı kesici talep edilmelidir.

Özellikle işlemin ilk üçüncü veya dördüncü gününde yıkama yapılması ve bunun da hekim kontrolünde olması önemlidir. Öncelikli olarak saç ekibinden hemen sonrasında hamam, solaryum, savunma gibi ortamlara girilmesi tavsiye edilmez. İlk bir ay gibi bir süre boyunca bu tarz aktivitelerden uzak durulması saç ekiminin kalıcı olmasını destekler.

Özellikle sigara, alkol gibi tüketimlere de ara verilmesi kan akışının düzenlenmesi aşamasında etkilidir. Bu anlamda yapılacak işlemin kalıcı olması isteniyorsa kan akışının düzeninin etkilenmeyeceği şekilde tüketim yapılması ve en azından bir ay boyunca sigara ve alkol kullanılmaması gerekir.

Bölgenin temizliğinde doktor tarafından önerilmiş olan reçeteli kremlerin kullanılması önemlidir. Bunun yanı sıra sırt üstü yatılmaması ve korunma sağlanması gerekir. Özellikle kabuklanma oluşmuşsa soyulmamalıdır.

Safir Saç Ekim Özellikleri Nedir?

Safir saç ekimi tekniği özellikle son yıllarda sıklıkla adından söz ettiren bir yöntemdir. Bu yöntem sosyal medyada adını sıklıkla duyurmuştur. İlgiyle takip edilen ve dolayısıyla da uygulama yapılması sırasında sorun yaşanmaması amaçlanan bir işlemdir.

Özel bir yöntem olması sebebiyle safir saç ekimi sıklıkla tercih edilir. Diğer yöntemlere göre farkı daha doğal bir görünümün elde edilmesi amacıyla uygulamalar yapıldığından belli olur. Genellikle saç ekimi operasyonlarında kullanılan metal bıçakların yanı sıra burada Safir bıçaklar daha küçük ve fazla kesiklerin atılması ve kanalların açılmasını destekler.

Böylelikle uzun süreler boyunca daha fazla saç görünümü elde edilmiş olur. Bu yöntemin önemli olmasının temel sebebi daha acısız olması ve doğa ve görünümün elde edilmesidir. Özellikle son yıllarda sıklıkla tercih edilen bir yöntem olması sebebiyle incelemeler yapılmıştır. Diğer tekniklerden daha uzun süre ve daha kalıcı bir görünüm elde edilmesini destekler.

Safir Saç Ekimi Fiyatları 2024

Safir saç ekim fiyatları farklı kliniklere, kliniklerin sahip oldukları imkanlara, uygulanacak bölgenin genişliğine ya da greft sayısına göre belirlenir. Bu belirlemede hastayla doktorun birebir görüşmesi önemlidir. Safir saç ekimi fiyatları 2024 hakkında bilgi almak için bizlere ulaşabililrsiniz.

Acısız ve Ağrısız Safir FUE Saç Ekimi

Safir saç ekimini diğer saç ekimi yöntemlerinden farkını gözetilmesi ve buna göre uygulamaların yapılması gerekir. Özellikle anestezi uygulamasının da yapılmasının gerek duyulmadığı bazı aşamaları bulunur. Dolayısıyla hastaların acısız ve ağrısız Safir saç ekimi yöntemiyle tanışması mümkündür.

Lokal anestezinin uygulanması gerektiği kısımlarda hastanın bağışıklık sistemine göre belirlemeler yapılır. Safir saç ekiminde kullanılan safir kristali etkili bir yöntem olmasını destekler. Özellikle gelişmiş teknolojilerin kullanılmasıyla birlikte daha etkin bir görünümün elde edilmesinin sağlanması bu yöntemle birlikte mümkündür.

Özellikle hastanın isteğine göre kontrollü bir işlem gerçekleştirilmesi sağlanır. Direkt ya da lokal anestezi uygulamasıyla birlikte ağrısız ve acısız bir şekilde işlemleri gerçekleştirilmiş olur.

Safir FUE İlk yıkama / yara bakımı

Safir saç ekimi özellikle işlem sonrasında dikkatli olunması gereken bir işlemdir. Bunun temel sebebi   tüm saç ekimi işlemlerinde olduğu gibi bu yöntemle de ilk 6 ayda belirli aşamaların geçilmesidir.

Bu aşamalar özellikle kabuklanma, şok dökülme gibi aşamalar olmaktadır. Sürecin nasıl ilerleyeceği ile ilgili temel noktaların doktor tavsiyesiyle uygulanması gerekir. Özellikle safir saç ekim sonrasında hastaya verilen kremlerin doğru bir şekilde uygulanması önemlidir

Safir FUE saç ekiminden sonra ilk 1-3 ay

Safir saç ekimi sonrasında ilk 3 ay kritik dönem olarak nitelendirilir. Bu dönemde öncelikle yere kabuklarının atılması ve daha sonrasında da şok dökülmenin gerçekleşmesi mümkündür. Şok dökülme hemen hemen her türlü saç ekiminde görülen bir durumdur.

Bu durumda saçlar ilk aşamada yavaş yavaş ve daha sonrasında tamamen dökülür. Birçok hastanın korkmasına sebep olan bu aşama atlatıldıktan sonra altıncı aya gelindiğinde tam anlamıyla saçların çıkması sağlanır.

Safir FUE saç ekiminden sonraki ilk 6 ay

Safir saç ekimi sonrasında ilk 6 ayda saçta belirgin değişmeler meydana gelir. Özellikle saçların köklerinde ekilen yerler belli olur ve yavaş yavaş saçlar uzamaya başlar. Dökülen saçların yerine kalıcı saçlar uzayarak önce zayıf telli daha sonrasında kalın telli olarak güçlenmeye devam eder. Bu aşamada hastaların korkmaması gerekir ve doktor tavsiyesiyle ilerlemek önemlidir.

Safir FUE saç ekiminden 1 yıl sonra

İlk bir yıl sonrasında safir saç ekimi etkileri tamamen görülür. Bu aşamada genellikle doktorlar tarafından fotoğraf çekilmesi tavsiye edilir. Bunun temel sebebi ilk 3 ay, 6 ay ve bir yıl içerisindeki etkilerin tamamıyla işlenmesi ve görülmesidir

Safir Saç Ekim Operasyonu Kaç Seansta Tamamlanır?

Bu işlem genel anlamda 6-8 saat gibi kısa bir sürede tamamlanır. Böylelikle ömür boyu kalıcı saçlar elde edilir.

Safir Saç Ekiminden Sonra Saçlarım ne zaman uzar?

Yaklaşık olarak 1 yılda tam anlamıyla etkisini gösteren safir saç ekimi, kalıcı saçların elde edilmesinde önemlidir. Bu yöntemle birlikte ilk başta 6.ayda etkiler görülmeye başlar.

Sedasyon Nedir?

Saç ekiminde sedasyon kısa süreli bir işlemdir. Bu işlemde öncelikle damar yolu açılır. Bu aşamadan sonra uygun dozda ilaç verilerek uygulamalar yapılır. Kişiler bilinci açık şekilde uygulamaya katılır.

Sedasyon Yaptırmak Zorunda Mıyım?

Genel anlamda sedasyon safir saç ekimi esnasında derin etkiler taşımaz. Bu işlemlerde derin sedasyon riskli olması sebebiyle tercih edilmez.

Safir Uç İle Yapılan FUE Saç Ekimi Nasıl Yapılmaktadır?

Safir kristale sahip olan bıçaklarla uygulama yapılır. Bu uygulama esnasında donör bölgeden alan saçların istenen bölgeye yerleştirilmesi sağlanır.

Safir Saç Ekimi Operasyonu Kaç Saat Sürer?

Safir saç ekimi operasyonu yaklaşık olarak 6-8 saat arasında sürer. Bu işlem kişisel farklılıklara göre değişiklik gösterir.

Safir FUE Saç Ekim Operasyonu Kaç Seansta Tamamlanır?

Tek seansta tamamlanan safir saç ekimi, 6-8 saat gibi bir süreyle etkili görünüme ulaşılmasına destek verir.