İstanbul Hair Center KVKK Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusu

İstanbul Hair Center olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca kişisel verilerinizi koruma ve gizliliğinizi sağlama yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Bu aydınlatma metni, kişisel verilerinizin nasıl işlendiği ve korunduğu konusunda sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Topladığımız kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • Hizmet Sunumu: Talep ettiğiniz hizmetlerin sağlanması ve müşteri ilişkilerinin yönetilmesi,
 • İletişim: İletişim bilgileriniz üzerinden sizinle iletişime geçilmesi ve bilgilendirme yapılması,
 • Pazarlama: Ürün ve hizmetlerimiz hakkında pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Hukuki Yükümlülükler: Yasal düzenlemelere uyum sağlanması ve hukuki süreçlerin yürütülmesi.

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, web sitemiz (https://istanbulhaircenter.com/) üzerinden doldurduğunuz formlar, e-posta, telefon ve diğer iletişim kanalları aracılığıyla toplanmaktadır. Kişisel verilerinizin işlenme hukuki sebepleri şunlardır:

 • Açık Rıza: KVKK’nın 5. ve 6. maddeleri uyarınca açık rızanızın bulunması,
 • Sözleşmenin İfası: Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması,
 • Hukuki Yükümlülük: Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için zorunlu olması,
 • Meşru Menfaat: Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere aşağıdaki kişi ve kuruluşlarla paylaşılabilir:

 • Hizmet Sağlayıcılar: Bizimle çalışan üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar,
 • Yetkili Kurumlar: Yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile yasal merciler,
 • İş Ortakları: İş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz.

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi taleplerinin, verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınızı kullanmak için bizimle aşağıdaki iletişim bilgilerinden iletişime geçebilirsiniz:

 • Telefon: +90 538 485 63 18
 • Telefon 2: +90 212 343 13 10
 • E-mail: info@istanbulhaircenter.com

6. Değişiklikler ve Güncellemeler

Bu KVKK Aydınlatma Metni’nde zaman zaman değişiklik yapabiliriz. Yapılan değişiklikler web sitemizde yayınlandığı anda geçerli olacaktır. Bu nedenle, KVKK Aydınlatma Metni’ni düzenli olarak gözden geçirmenizi öneririz.

7. İletişim

Bu KVKK Aydınlatma Metni hakkında sorularınız veya talepleriniz varsa, aşağıdaki iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz:

 • Telefon: +90 538 485 63 18
 • Telefon 2: +90 212 343 13 10
 • E-mail: info@istanbulhaircenter.com

İstanbul Hair Center olarak kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem veriyor ve bu konuda gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Web sitemizi kullanarak, kişisel verilerinizin bu KVKK Aydınlatma Metni’ne uygun olarak işlenmesini kabul etmiş oluyorsunuz.


Bu aydınlatma metni, İstanbul Hair Center tarafından işlenen kişisel verilerin korunması ve gizliliği konusunda bilgilendirme amacı taşımaktadır.