İstanbul Hair Center Açık Rıza Metni

1. Kapsam ve Amaç

İstanbul Hair Center olarak, kişisel verilerinizin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında kişisel verilerinizi işlerken açık rızanızı talep ediyoruz. Bu metin, hangi kişisel verilerinizin işleneceğini, işleme amaçlarını ve yöntemlerini açıklamakta olup, açık rızanızı vermeniz için hazırlanmıştır.

2. İşlenecek Kişisel Veriler

Aşağıdaki kişisel verileriniz, İstanbul Hair Center tarafından işlenebilecektir:

 • Kimlik Bilgileri: Ad, soyad, doğum tarihi vb.
 • İletişim Bilgileri: E-posta adresi, telefon numarası, adres vb.
 • Demografik Bilgiler: Yaş, cinsiyet, ilgi alanları vb.
 • Sağlık Bilgileri: Sağlık durumu, tıbbi geçmiş vb.
 • Finansal Bilgiler: Ödeme bilgileri, fatura bilgileri vb.
 • Teknik Bilgiler: IP adresi, tarayıcı bilgileri, cihaz bilgileri vb.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlarla işlenebilecektir:

 • Hizmet Sunumu: Talep ettiğiniz hizmetlerin sunulması, randevu alınması, tedavi planlaması ve takibi.
 • İletişim: Size hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek, randevu hatırlatmaları göndermek ve müşteri desteği sağlamak.
 • Pazarlama: Ürün ve hizmetlerimiz hakkında size bilgi vermek, kampanya ve promosyonlardan haberdar etmek.
 • Yasal Yükümlülükler: Yasal düzenlemelere uyum sağlamak ve yasal taleplere yanıt vermek.
 • Analiz ve Geliştirme: Hizmetlerimizi ve web sitemizi geliştirmek, müşteri memnuniyetini artırmak.

4. Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere, yurt içi ve yurt dışında bulunan aşağıdaki kişi ve kuruluşlara aktarılabilir:

 • Hizmet Sağlayıcılar: Bizimle çalışan üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar.
 • Yetkili Kurumlar: Yasal düzenlemeler çerçevesinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları.
 • İş Ortakları: İş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz.

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi taleplerinin, verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

6. İletişim

Bu haklarınızı kullanmak veya kişisel verilerinizle ilgili herhangi bir sorunuz olması durumunda, bizimle aşağıdaki iletişim bilgilerinden iletişime geçebilirsiniz:

 • Telefon: +90 538 485 63 18
 • Telefon 2: +90 212 343 13 10
 • E-mail: info@istanbulhaircenter.com

7. Açık Rıza Beyanı

İstanbul Hair Center tarafından, yukarıda belirtilen kişisel verilerimin işlenmesi, aktarılması ve saklanması hususunda bilgilendirildiğimi ve açık rızamla onay verdiğimi beyan ederim.


Bu metin, İstanbul Hair Center tarafından işlenen kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda bilgilendirme ve açık rıza talep etme amacı taşımaktadır.